Brendiranje lokala | Brendiranje izloga

Brendiranje lokala predstavlja jedan od prvih koraka u nizu reklamne kampanje za vaš biznis, proizvod ili brend. Brendiranje izloga se vrši samolepljivim PVC folijama koje se izrađuju digitalnom štampom i jedna je od tehnika štampe koja se naziva štampa velikog formata. Brendiranje lokala ili izloga učiniće vaš lokal prepoznatljivim, atraktivnim, izdvojiće ga iz gomile drugih i privućiće potencijalne klijente.

Brendiranje izloga sa štampanom folijom

Kada se radi brendiranje izloga štampanom folijom štampa se vrši na PVC foliji koja prekriva ceo izlog ili drugu staklenu površinu. Štampanje se vrši u punom koloru, a površina PVC folije može biti mat ili sjajna. U ovom slučaju se smanjuje količina dnevne svetlosti u lokalu.

Brendiranje izloga započinje vašom idejom ili našim predlogom, zatim izradom grafičkog rešenja i pripreme za štampu, u zavisnosti od vrste izloga biramo adekvatan materijal na kome će se vršiti štampa, uzimamo meru na licu mesta, a zatim vršimo štampanje i lepljenje reklame na izlog vašeg lokala.

Brendiranje izloga sa katovanom folijom

Katovana folija omogućava brendiranje lokala ili izloga na taj način da se kroz izlog može videti van lokala. Ovo je korisno kada je potrebno više svetla u lokalu ili zbog bezbednosnih razloga.

Vrste brendiranja izloga

Brendiranje izloga može biti:

  • kompletno
  • parcijalno
  • unutrašnje
  • spoljnje

Kakav način brendiranja ćemo uraditi je u zavisnosti od vaših želja, potreba ili specifičnosti objekta na kome se brendiranje izvodi.

Naša ekipa koja vrši brendiranje na terenu će vam preporučiti najbolje brendiranje izloga za vaš lokal kako bi finalni izgled vašeg lokala bio što bolji.

brendiranje izloga sa štampom i katovanjem
brendiranje izloga sa štampom i katovanjem

Kompletno brendiranje lokala se izvodi preko svih staklenih površina kao što su izlozi, vrata i prozori. Brendiranje izloga može biti izvedeno lepljenjem sa unutrašnje ili spoljnje strane. Često na zahtev stranke vršimo lepljenje izloga takzvanom One Way Vision perforiranom folijom koja omogućava nesmetan pogled kroz izlog sa unutrašnje strane lokala i prirodno osvetljenje. Folije koje se koriste za brendiranje lokala mogu biti i neprovidne tako da izlog može biti delimično ili potpuno neprovidan. Sam izgled folije zavisi od grafičkog rešenja i dizajna, a izvedba površine folije može biti u mat ili sjajnoj varijanti.

Brendiranje izloga peskirnom folijom

Brendiranje izloga peskirnom folijom omogućava da se staklena površina prekrije folijom koja propušta svetlost u lokal, a da u isto vreme sprečava prolaznike da vide unutar lokala. Brendiranje izloga na ovaj način se radi kada se želi sačuvati što više dnevne svetlosti koja dopire kroz izloge u poslovni prostor.

Parcijalno brendiranje lokala podrazumeva najčešće izradu logoa firme, ispisivanje slova, radnog vremena ili drugih grafičkih elemenata i njihovo postavljanje na vrata, izlog ili drugu staklenu površinu. Kao i kod kompletnog brendiranja izbor tipa folije od koga će se izraditi grafičko rešenje zavisiće od potreba i želja korisnika.

Unutrašnje brendiranje izloga se radi u slučajevima kada je neophodno zaštiti foliju od atmosferskih uticaja. Ukoliko se lokal nalazi na takvom mestu da je često izložen uticaju kiše ili jakog sunca, unutrašnje brendiranje lokala je dugotrajnije rešenje za vaš lokal.

Spoljnje brendiranje izloga je najčešći izbor kada se radi o izlozima i lokalima koji se nalaze unutar tržnih centara i drugih zatvorenih prodajnih mesta. U tom slučaju štampa na folijama zadržava svoj prvobitni izgled dugi niz godina.

U slučaju da ste nezadovoljni grafičkim rešenjem na vašim lokalima ili izlozima ili je došlo do oštećenja postojećih reklamnih folija, Samitean štamparija se bavi i takozvanim rebrendiranjem izloga. U tom slučaju se prvo odstranjuje postojeća folija i detaljno uklanjaju tragovi lepka, radi se na novom grafičkom rešenju ili se obnavlja stari, a zatim vrši ponovno lepljenje folija na izlog vašeg lokala.

Samitean štamparija vam nudi kompletno rešenje za brendiranje izloga i brendiranje lokala