Grafička priprema za štampu i grafički dizajn

Grafička priprema za štampu i grafički dizajn je prvi od koraka ka izradi budućeg štampanog materijala. Ukoliko se grafička priprema ne uradi kako treba krajnji rezultat će biti loš. Grafička priprema za štampu i grafički dizajn obuhvata niz radnji u pripremi štampanog materijala, a mi ćemo pokušati da vam predstavimo neke od njih.

Šta je grafička priprema za štampu?

Grafička priprema za štampu je proces u kome me se prvo osmišljava budući štampani materija izradom grafičkog dizajn na računaru. Grafički dizajn se radi na predlog klijenta ili mi sami vršimo izradu više predloga (ideja) za grafičko rešenje pa klijent odabira ono što mu se sviđa.

Grafička priprema pre samog kreiranja grafičkog rešenja obuhvata i definisanje dimenzija budućeg materijala koji se štampa, vrste uveza, podešavanje margina, odabir rezolucije na kojoj se vrši štampanje (raster effect), zatim određivanje prepusta (bleed) i prelazak na CMYK boje za štampu.

Nakon toga se vrši grafičko oblikovanje gde se finalizuje grafičko rešenje koje će se štampati, zatim se vrši priprema matrijala za štampu gde se podešavaju razni parametri bitni za proces štampanja, nakon toga se vrši odabir i priprema materijala na koji će se vršiti štampanje i na kraju štampanje vašeg materijala.

priprema-za-štampanje
Grafička priprema za štampu

Koje su dimenzije dokumenta za štampanje?

Jedan od prvih koraka u procesu izrade grafičkog rešenja i pripreme za štampu je definisanje samih dimenzija materijala koji će se štampati. Bilo da se radi o malom formatu (vizit karte, nalepnice..) ili o štampi velikog formata (bilbordi, reklame za izlog, foto tapete..). Novi načini štampe i nove štamparske mašine za digitalnu štampu omogućavaju izradu vanstandardnog materijala najrazličitijih dimenzija, pa je stoga neophodno odrediti tačne dimenzije štampanog materijala po želji klijenta.

Vrste koričenja koje se koriste prilikom štampanja

Ukoliko se radi o štampi materijala kao što su brošure, katalozi, rokovnici i slično neophodno je pre samog procesa štampanja definisati vrstu koričenja štampanog materijala. Ukoliko se radi o štampanom materijalu sa većem broju stranica onda se radi lepljenje stranica, a ako je na primer reč o manjem broju stranica štampani materijal se povezuje klamaricama tj heftanjem.

Rezolucija (raster effect) u kojoj se vrši štampanje

Rezoluciju treba shvatiti kao kvalitet slike koja se koristi u procesu štampe. Što je kvalitet slike ili digitalnog grafičkog rešenja koja će se koristiti veći to će i krajnji rezultet odštampanog materija biti bolji. Rezolucija se izražava u dpi (dots per inch) merama ili u broju tačaka po kvadratnom inču. Što je “gušći” broj tačaka po inču to je kvaitetnija slika. Za većinu štampanog materija manjih dimenzija sasvim je dovoljna rezolucija od 300 dpi. Izuzetak su neki štampani materijali velikog formata vanstandardnih dimenzija kod kojih rezolucija može da se spusti i na 150 dpi. NIža rezolucija od navedene za rezultat će imati štampani materijal koji će izgledati mutno i bez detalja koji se vide na monitoru.

Definisanje prepusta na dokumentu (bleed)

Prepust na štampanom materijalu se ostavlja kako bi se prilikom štampe izbegla pojava belog ruba oko vašeg odštampanog materijala. Najčešće se ostavlja prostor od 3mm oko svake stranice. Uzmimo za primar A4 dokument čije su dimenzije 210 x 297 mm. Kada se na to doda prepust dobijamo dokument veličine 213 x 300 mm. Prilikom rezanja opseca se dokument za ta 3 milimetra i na taj način dobija tačna dimenzija štampanog materijala bez nepotrebnog prostora okolo.

Odabir CMYK boje za štampu

Na monitorima koje koristimo uz naše kompjutere prikaz boja se vrši u RGB (red/green/blue) modu. Printeri koji vrše štampanje materijala u štamparijma koriste CMYK (cyan/magenta/yellow/black) sistem boja. Zbog toga je jako bitno pre štampanja materijal koji će se štampati prebaciti u CMYK boje za štampu.

garfička-priprema-za-štampu
Priprema za štampu

Prebacivanje fontova u vektore

Da bi štampani materijal izgledao kao na monitoru neophodno je takođe sve fontove koji se koriste pri izradi dizajnerskog rešenja prebaciti u vektorski format. Na ovaj način se omogućava isti izgled fonta koji se koristi u procesu štampe bez obzira na dimenziju štampanog materijala. Ukoliko se to ne uradi pri povećanju dimenzija štampanog materijal font će izgubiti na oštini i postaće iskrzan po ivicama.

Prelom za štampu

Prelom za štampu je finalno prelamanje materijala za štampu nakon završene pripreme. Prilikom preloma štampani materijal dobija svoj konačni izgled, zbog toga se nakon završetka priprema za prelom vrši štampanje probnog primerka kako bi se video konačan izgled knjige, časopisa, brošure ili nekog drugog materijala. Iako predstavlja dodatni trošak u procesu štampanja probni primerak može da ukaže na eventualne greške u pripremi za štampu i na taj način uštedi i vreme i novac.

Možete li sami da uradite grafičku pripremu za štampu?

Pokušali smo da vam u kratkim crtama približimo proces grafičke pripreme za štampu i grafičkog dizajna. Deo ovoga možda i možete da uradite sami ukoliko su vam poznati programi kao Corel Draw, Adobe Illustrator ili Photoshop. Ali da bi konačan kvalitet odštampanog materijala bio na vrhunskom nivou potrebno je da to uradi neko ko se time bavi profesionalno. Ukoliko vam je potrebana grafička priprema za štampu ili grafički dizajn tu smo da odgovorimo svakoj vašoj želji ili ideji.

Profesinalna grafička priprema za štampu, vrhunski grafički dizajn